934 123 888 - 932 155 222 pauclaris@notariacampomagallo.com

Notari

CRISTINA MAGALLÓ ZAPATER

CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS

Nom i cognoms: Cristina Magalló Zapater

Data i lloc de naixement: 25 de gener de 1983, Barcelona

CIRCUMSTÀNCIES PROFESSIONALS

Estudis universitaris: Llicenciatura en Dret a la Universitat de Barcelona (UB). Promoció 1999-2004

Presa de possessió com a notari: 16 de febrer de 2015

Notari a Pallejà: del 16 de febrer de 2015 al 27 de setembre de 2016

Notari a Barcelona: presa de possessió el 28 de setembre de 2016. Passeig de Gràcia, notària única.

Notària a Barcelona: presa de possessió el 28 de setembre de 2016 on va prestar els seus serveis com a notaria única fins al 5 de setembre de 2018, data en la que es va associar amb la notaria de Don Miguel-Ángel Campo Güerri fins a l’actualitat

COL·LABORACIONS

Col·labora amb l’acadèmia del Col·legi Notarial de Catalunya preparant a opositors a notaries.